Ang Rebolusyong Pampulitika sa Europa at Amerika

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Sino ang namuno sa lipunang Pranses noong nagkaroon ito ng krisis pang-ekonomiya?

  • Haring Louis XVI
  • Haring Louis XIV
  • Haring Louis V
  • Haring Louis XVII

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics