Ang Pananakop sa Aprika at Asya

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Anong patakaran ang ipinatutupad ng isang bansa nagbabawal sa pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa lalo na sa usapin ng pakikipagkalakalan?

  • isolationism
  • benevolent assimilation
  • Open Door Policy
  • manifest destiny

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics