Ang Pagsisimula ng Panahong Medieval sa Europa

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang panahon kung kailan naging makapangyarihan ang Simbahang Katoliko sa Europa?

  • Panahong Medieval
  • Panahong Akkadian
  • Panahong Kristiyano
  • Panahong Piyudalismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics