Ang Pagsilang ng Imperyong Romano hanggang sa Pagbagsak nito

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang kahulugan ng triumvirate?

  • alyansa ng tatlong tao
  • alyansa ng dalawang tao
  • alyansa ng apat na tao
  • alyansa ng limang tao

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics