Ang Nasyonalismo sa Europa

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Sino ang kilalang lider ng mga Bolshevik?

  • Vladimir Lenin
  • Vladimir Putin
  • Karl Marx
  • Freidrich Engels

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics