Ang mga Krusada

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Ano ang Krusada?

  • isang ekspedisyong militar ng mga haring Kristiyano at kani-kanilang hukbo na may layuning kunin ang Holy Land>/i> mula sa mga Muslim
  • isang ekspedisyong pang-ekonomiya ng mga haring Kristiyano at kani-kanilang hukbo na may layuning iligtas ang Holy Land>/i> mula sa mga Muslim
  • isang ekspedisyong militar ng mga haring Muslim at kani-kanilang hukbo na may layuning iligtas ang Holy Land>/i> mula sa mga Kristiyano
  • isang ekspedisyong militar ng mga haring Kristiyano at kani-kanilang hukbo na may layuning iligtas ang Cairo mula sa mga Muslim

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics