Ang Kabihasnang Mesopotamia

Araling Panlipunan - Grade 8 / Heograpiya at Mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Sample Question

Ano ang tawag sa panahon kung kailan mayroon nang maunlad na pamahalaan, lipunan, kabuhayan, at kultura ang isang pamayanan o lungsod-estado?

  • kabihasnan
  • pamayanan
  • lipunan
  • imperyo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics