Ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Pag-usbong ng Makabagong Daigdig: Ang Transpormasyon tungo sa Pagbuo ng Pandaigdigang Kamalayan

Sample Question

Anong bansa ang sumakop sa Brazil, mga bansa sa Gitnang Amerika, Mexico, at Pilipinas?

  • Espanya
  • Pransya
  • Estados Unidos
  • Portugal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics