Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Kontemporanyong Daigdig (ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan): Mga Suliranin at Hamon tungo sa Pandaigdigang Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa kampanyang ipinatupad ni Adolf Hitler upang wakasan ang ibang lahi?

  • Holocaust
  • Hamletting
  • Concentration
  • Resettlement

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics