Ang Banal na Imperyong Romano

Araling Panlipunan - Grade 8 / Ang Daigdig sa Klasiko at Transisyonal na Panahon

Sample Question

Sino ang hinirang na kauna-unahang emperador ng Banal na Imperyong Romano?

  • Charlemagne
  • Pepin the Short
  • Charles Martel
  • Haring Clovis I

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 8

Topics