Mga Pagbabago sa mga Bansang Bumubuo sa Timog Silangan at Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ang konsepto ng entrepot trade ay tinatangakilik na ng mga maraming bansang may malawak na mga daungan sa buong mundo. Alin sa mga sumusunod na bansa ang nagsisilbing entrepot sa kalakalan sa Asya?

  • Singapore
  • Pilipinas
  • Taiwan
  • Vietnam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics