Mga Katangian ng Populasyong Asyano

Araling Panlipunan - Grade 7 / Heograpiya ng Asya

Sample Question

Ano ang tawag sa graph na nagpapakita sa mga katangian ng isang populasyon?

  • population pyramid
  • population chart
  • population pie
  • population ladder

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics