Ang Yamang Tao at ang Populasyong Asyano (Human Development Index)

Araling Panlipunan - Grade 7 / Heograpiya ng Asya

Sample Question

Ano ang tawag sa talino, kakayahan, lakas, dami, at iba pang katangian ng tao na magagamit sa paggawa ng mga produkto at serbisyo?

  • yamang tao
  • yamang dagat
  • yamang mineral
  • yamang lupa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics