Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Sino ang prime minister na pumayag na gawaing lagusan ng mga Hapones ang Siam upang makapaglunsad ng opensiba laban sa mga Briton sa Burma at Malaysia?

  • Sukarno
  • Pridi
  • Phibun
  • Seni Pramoj

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics