Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog Silangan at Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Anong bansa ang nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas?

  • Japan
  • Estados Unidos
  • Espanya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics