Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang satyagraha?

  • Isang mapayapang kilusang nanghihikayat sa mga Indian na magprotesta sa pamamagitan ng hindi pakikipagtulungan sa mga Ingles, o hindi pagsupporta sa kanilang mga programa, proyekto, at produkto.
  • Isang mapayapang kilusang nanghihikayat sa mga Arabo na magprotesta sa pamamagitan ng hindi pakikipagtulungan sa mga Ingles, o hindi pagsupporta sa kanilang mga programa, proyekto, at produkto.
  • Isang mapayapang kilusang nanghihikayat sa mga Briton na magprotesta sa pamamagitan ng hindi pakikipagtulungan sa mga Ingles, o hindi pagsupporta sa kanilang mga programa, proyekto, at produkto.
  • Isang mapayapang kilusang nanghihikayat sa mga Amerikano na magprotesta sa pamamagitan ng hindi pakikipagtulungan sa mga Ingles, o hindi pagsupporta sa kanilang mga programa, proyekto, at produkto.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics