Ang Pagtugon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa mga Hamon ng Transisyunal at Makabagong Panahon

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Anong uri ng patakaran ang ipinatupad ng Tsina upang umunlad ang ekonomiya nito sa panahon ni Mao Zedong?

  • Marxist socialism
  • malayang kalakalan
  • four modernization
  • economic liberalism

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics