Ang Pagsulong at Pag-unlad ng Timog Silangan at Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Alin sa mga sumusunod na sector ng lipunan ang pinagtuunan ng pansin ng repormang Four Modernization ng Tsina?

  • Mag-aaral
  • Kababaihan
  • Magsasaka

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics