Ang Paglaki ng Populasyon sa Asya at ang Kalidad ng Pamumuhay sa Rehiyon

Araling Panlipunan - Grade 7 / Heograpiya ng Asya

Sample Question

Ano ang kahulugan ng positibong antas ng paglaki ng populasyon?

  • dumarami ang mamamayan ng bansa
  • umuunti ang mamamayan ng bansa
  • tumatalino ang mamamayan ng bansa
  • tumataba ang mamamayan ng bansa

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics