Ang Pagkakakilanlan ng mga Kultura sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang tawag sa banal na kasulatan ng relihiyong Islam?

  • Tripitaka
  • Torah
  • Koran
  • Bibliya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics