Ang Neokolonyalismo sa Timog Silangan at Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa paggamit ng isang maunlad at malakas na bansa ng makapangyarihang paraang pulitikal at ekonomikal upang maipalaganap ang impluwensya sa mga di-gaanong maunlad na bansa?

  • kapitalismo
  • sosyalismo
  • neokolonyalismo
  • komunismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics