Ang Neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ayon sa teoryang ito, ang International Monetary Fund at World Bank ay kumakatawan sa mga mauunlad na bansa.

Anong teorya ang tinutukoy?

  • Dependency Theory
  • Cultural Theory
  • Evolutionary Theory
  • Big Bang Theory

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics