Ang mga Pamahalaan sa Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang tawag sa rebolusyong inilunsad ni Mao Zedong na naglalayong buhayin at pausbungin ang rebolusyonaryong diwa at ideolohiyang Maoista sa mga Tsino?

  • Maoist Revolution
  • Great Proletarian Cultural Revolution
  • Four Modernizations Revolution
  • Great Modernization Revolution

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics