Ang mga Palatuntunang Nagtataguyod ng Karapatan ng mga Mamamayan sa Timog Silangan at Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Alin sa sumusunod ang kampanyang inilunsad ni Mao Zedong para sa mga kababaihan ng Tsina?

  • Women Fold Up Half the Sky
  • Women Bold Up Half the Sky
  • Women Hold Up Half the Sky
  • Women Raise Up Half the Sky

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics