Ang mga Palatuntunang Nagtataguyod ng Karapatan ng mga Mamamayan sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang pangunahing layunin ng International Labor Organization ng League of Nations?

  • mapangalagaan ang karapatan ng mga mag-asawa
  • mapangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa
  • mapangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan
  • mapangalagaan ang karapatan ng kawanggawa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics