Ang mga Pagbabagong Hatid ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang pinaunlad ng mga dayuhan sa mga nasakop nilang bansa para maipagbili sa pandaigdigang pamilihan?

  • cash crops
  • mga mineral
  • mga manggagawa
  • mga imprastruktura

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics