Ang mga Manipestasyon ng Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang dating pangalan ng bansang Taiwan?

  • Ceylon
  • Kampuchea
  • Formosa
  • Maharlika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics