Ang Kalagayang Pang-ekonomiya ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ang Kuwait ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa Kanlurang Asya.

Alin sa sumusunod ang wastong paglalarawan sa mga mamamayan ng Kuwait?

  • Ang mga mamamayan ng Kuwait ay larawan ng pighati at kahirapan sa buhay.
  • Ang mga mamamayan ng Kuwait ay larawan ng kariwasaan at kaginhawaan sa buhay.
  • Ang mga mamamayan ng Kuwait ay larawan ng pagbabago at pag-unlad sa buhay.
  • Ang mga mamamayan ng Kuwait ay larawan ng makasariling pamumuhay.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics