Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang tawag sa labanan ng mga bansa sa mundo noong 1914?

  • Unang Digmaang Pandaigdig
  • Unang Digmaang Pambansa
  • Pandaigdigang Labanan ng mga Bansa
  • Pambansang Digmaan sa Daigdig

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics