Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanluran at Timog Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Kailan sumiklab ang Unang Digmaang Pandaigdig?

  • 1918
  • 1914
  • 1915
  • 1917

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics