Ang Epekto ng Relihiyon sa Buhay at Pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Anong relihiyon ang itinatag ni Lao Tzu?

  • Judaismo
  • Taoismo
  • Buddhismo
  • Hinduismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics