Ang Edukasyon sa Timog at Kanlurang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng pag-Islamize ng sistema ng edukasyon sa Iran?

  • pagsasa-moderno ng sistema ng edukasyon
  • pagsasa-tradisyunal ng sistema ng edukasyon
  • pag-aalis ng kanluraning impluwensya sa sistema ng edukasyon
  • pagpapaganda sa sistema ng edukasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics