Ang Edukasyon sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Araling Panlipunan - Grade 7 / Ang Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo)

Sample Question

Sa anong prinsipyo nakabatay ang pagbibigay ng prayoridad sa mga batang nakaaangat sa kaalaman at kakayahan sa pagpasok sa mga unibersidad at mga espesyal na programang pang-akademiko?

  • mother tongue policy
  • bilingualism
  • meritocracy
  • desentralisasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 7

Topics