Sistema ng Pamamahala ng mga Hapones

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Sino ang hinirang ng mga Hapones bilang pinuno ng Komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas?

  • Jorge Vargas
  • Jose Laurel
  • Manuel Quezon
  • Hideki Tojo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics