Sistema ng Edukasyon ng mga Amerikano

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Ano ang wikang ginamit sa pagtuturo sa mga paaralan noong panahon ng mga Amerikano?

  • Ingles
  • Tagalog
  • Pilipino
  • Espanyol

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics