Pananakop ng mga Hapones

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Anong bansa ang sumalakay sa Pilipinas noong 1941?

  • Hapon
  • Estados Unidos
  • Tsina
  • Espanya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics