Pakikiisa ng mga Pilipina sa Himagsikan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Sino ang unang babaeng kasapi ng Katipunan?

  • kamag-anak ng katipunero
  • matapang na babae
  • kapitbahay ng katipunero
  • walang asawang babae

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics