Pakikibaka ng mga Pilipino para sa Kalayaan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Ano ang tawag sa mga Pilipinong namundok upang patuloy na lumaban sa mga Hapones?

  • gerilya
  • USAFFE
  • katipunero
  • tulisan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics