Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng Gomburza?

  • Gomez, Burgos, Zamora
  • Gomez, Burgos, Zapanta
  • mga paring sekular
  • mga paring martir

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics