Pagsilang ng Kilusang Reporma

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Ano ang tawag samahan ng mga Pilipino, Espanyol, at mga mestizo na humihingi ng pagbabago mula sa Espanya sa isang mapayapang paraan?

  • kilusang propaganda
  • sekularisasyon
  • katipunan
  • kilusang Masonerya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics