Pagpapatibay ng Dekritong Pang-edukasyon ng 1863

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Alin sa sumusunod ang totoo tungkol sa sistema ng edukasyon ng mga Pilipino bago ang kolonisasyon?

  • May sariling edukasyon ang mga Pilipino.
  • Walang sariling edukasyon ang mga Pilipino.
  • Mas mataas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas kaysa sa Europa.
  • Hindi marunong bumasa at sumulat ang mga sinaunang Pilipino.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics