Pagpapahayag ng Kasarinlan, Kongreso ng Malolos, at Unang Republika ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Kailan ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya?

  • Hunyo 12, 1898
  • Hulyo 12, 1898
  • Hulyo 4, 1898
  • Disyembre 10, 1898

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics