Pagbabago ng Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Anong lalawigan ang tinukoy sa Saligang Batas 1935 na hindi naisama sa Kasunduan sa Paris na ngayon ay bahagi na ng Pilipinas?

  • Batanes
  • Sulu
  • Palawan
  • Kalayaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics