Motibo sa Pananakop ng Estados Unidos

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Sino ang pinuno ng American Asiatic Squadron?

  • George Dewey
  • Theodore Roosevelt
  • Elwell Otis
  • William McKinley

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics