Mga Repormistang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Ano ang tawag sa kasapi ng kilusang propaganda na humingi, sa isang mapayapang paraan, ng pagbabago sa kalagayan ng Pilipinas?

  • propagandista
  • asimilista
  • sekularisista
  • katipunero

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics