Mga Patakarang Panunupil at Pilipinisasyon ng Pamahalaang Amerikano

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Anong patakaran ang nagbabawal sa mga Pilipino na magsalita o lumaban, magsulong ng rebelyon, o humiwalay sa Estados Unidos?

  • Sedition Act
  • Brigandage Act
  • Reconcentration Act
  • Flag Law

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics