Mga Patakaran ng Malayang Kalakalan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Anong batas ang nagtakda ng dami ng ilang produktong Pilipino?

  • Payne-Aldrich
  • Underwood-Simmons
  • Tydings-McDuffie
  • free trade

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics