Mga Pagbabagong Panlipunan sa Panahon ng mga Amerikano

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Alin sa sumusunod ang pinakamahalagang ambag ng Estados Unidos sa Pilipinas?

  • pampublikong edukasyon
  • agham at sining
  • pananampalataya
  • pampublikong transportasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics