Mga Natatanging Pilipino sa Panahon ng Digmaan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Kinalalagyan ng Pilipinas at ang Malayang Kaisipan sa Mundo

Sample Question

Sino sa sumusunod ang pinakabatang heneral sa kasaysayan ng rebolusyon?

  • Gregorio del Pilar
  • Emilio Aguinaldo
  • Macario Sakay
  • Miguel Malvar

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics