Mga Misyong Pangkalayaan

Araling Panlipunan - Grade 6 / Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1899-1945)

Sample Question

Anong batas pangkalayaan ang unang ipinagkaloob ng mga Amerikano sa mga Pilipino?

  • Hare-Hawes-Cutting
  • Tydings-McDuffie
  • Jones
  • Wood-Forbes

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 6

Topics